Brazilian Jiu Jitsu & Self Defence

Schedule

EVOLUTION BRAZILIAN JIU-JITSU NEPEAN

SCHEDULE FALL

 

TUESDAY:

Little Ninjas Jiu-Jitsu Class (Age 4-6)

4:30pm

Kids Brazilian Jiu-Jitsu Class
5:45pm

Brazilian Jiu-Jitsu
Class
6:30pm

 

THURSDAY:

Little Ninjas Jiu-Jitsu Class (Age 4-6)

4:30pm

Kids Brazilian Jiu-Jitsu Class

5:45pm

 Brazilian Jiu-Jitsu Class

7:30pm

FRIDAY:

Closed

SATURDAY:

Kids Brazilian Jiu-Jitsu Class
9:00am

Submission Wrestling (No-Gi)
11:30am

Women’s Self Defense & Brazilian Jiu-Jitsu

1:00 pm

KOU’S TAEKWON-DO SCHOOL 900 Greenbank Nepean. Ontario K2J 1S8 613-816-7178
info@evolutionbjjnepean.com